Багана нурууны өвчний төрлүүд

Дасгалын ямар төрлүүд байдаг вэ?

Аэробик дасгал. Аэробик дасгалууд нь хүний зүрхний хэмийг түргэсгэдэг. Жишээ нь алхах, гүйх, сэлэх гэх мэт хурд, далайц шаардсан төрлүүд багтана.

Тэсвэр нэмэгдүүлэх дасгал. Энэ төрлийн дасгалууд нь булчингийн хүчийг нэмэгдүүлэхэд тусалдаг учир нэлээн хүнд, хурд, хүч шаардсан төрлүүд байдаг.

Сунгалтын дасгал. Сунгалтын дасгалыг хийснээр та булчин болон үений хөдөлгөөнөө сайжруулж чадна. Эдгээр дасгалын төрлүүд бүгд чухал юм шүү.

Гэхдээ таны нуруу өвддөг бол сунгалтын дасгалаар хичээллэх хэрэгтэй. Сунгалтын дасгалууд нь булчинг сулладаг болохоор нугалмын хоорондын зайг ихэсгэж, мэдрэл дарагдахыг багасгахад нөлөөлдөг.