Багана нурууны өвчний төрлүүд

Дээд мөчний сунгалтын дасгал

Сунгалтын дасгал хэрхэн нөлөөлдөг вэ?
Сунгалтын дасгал гэдэг нь биеийн уян хатан байдлыг хадгалах, булчингийн сунамтгай чанарыг сайжруулахад чиглэгдсэн дасгалын цогц юм.
Нурууны хөдөлгөөн хязгаарлагдах, нурууны булчингийн уян хатан чанар алдагдах нь өвдөлтийн улмаас эсвэл зөөлөн эдийн сунамтгай чанар муу байгаатай холбоотой. Ялангуяа аарцаг, гуяны ар, шилбэний булчин, ахиллын шөрмөсний уян хатан чанар сайн байх нь дасгалын үед нуруунд үзүүлэх ачаалал бага, аарцгийн хөдөлгөөн чөлөөтэй байхад нөлөөлдөг.
Сунгалтын дасгалыг идэвхтэй, идэвхгүй аргаар хийнэ. Сунгалтын дасгалыг аажим, давталттай, үений хөдөлгөөний хэвийн далайцаас хэтрүүлэхгүйгээр хийнэ.
o Статик буюу идэвхгүй хэлбэрийн дасгал. Энэ хэлбэрийн үед хүн тодорхой сунгах байрлалд болгоомжтойгоор биеэ байрлуулж, сунгаад 30-60 секунд болно. Энэ хугацаанд бүх анхаарал булчингийн чангаралд төвлөрнө. Мөн ямар нэгэн хүчтэй өвдөлт мэдрэгдэх ёсгүй.
o Динамик буюу идэвхтэй хэлбэрийн дасгал. Энэ хэлбэрийн үед хэт ачаалал өгөхгүйгээр, хөнгөн “пүрш” маягийн хөдөлгөөн хийдэг. Хөдөлгөөний үе бүр дээр хүч нь нэмэгдсээр бага багаар булчинг сунгана.

Дээд мөчний сунгалтын дасгал №1

Үндсэн байрлал: Сандал эсвэл шалан дээр нуруугаа тэгш байрлуулж тухтай сууж эхэлнэ.

Хэрхэн хийх вэ? Хоёр гараа дагзныхаа ард байрлуулж, дагзан дээрээ гараа алгаараа зөрүүлэн барина. Гараараа толгойгоо аажим дарж эрүүгээ цээжиндээ хүргэхийг хичээнэ.

Хугацаа: 30-40 секундийн турш барина, дараа нь аажмаар толгойгоо хэвийн байрлалд оруулж гараа суллана.
Энэхүү дасгал нь хүзүүний ар тал ба нурууны дээд хэсэгт маш сайн сунгалт болдог.
Хүзүүний хотойлт хэт ихэссэн үед хүзүүний хотойлтыг багасгахад илүү сайн нөлөөлдөг. Харин хүзүүний хэвийн хотойлт багассан, хүзүү тэгширсэн, эсрэг тал уруугаа хотойлт үүссэн үед болгоомжтой цөөн хийхээс гадна хэт огцом хүчээр хийхээс сэрэмжлэх хэрэгтэй.


Дээд мөчний сунгалтын дасгал №2
Үндсэн байрлал: Сандал эсвэл шалан дээр нуруугаа цэх тухтай байдлаар сууж эхлэх
Хийх арга: Баруун гараа толгойныхоо зүүн дээд хэсэгт тавиад баруун тийш зөөлөн татна.
Хугацаа: 30-40 секундийн турш барина, дараа нь аажмаар толгойгоо хэвийн байрлалд оруулж эсрэг талдаа давтан хийнэ.
Энэ дасгал нь хүзүүний хажуу талын булчинг суллана.
Хүзүүний аль нэг нугалам хажуу тийшээ гулсаж мурийсан үед хэт хүчээр огцом хийхээс болгоомжлоно. Нэг удаа хэт олон удаа хийхээс зайлхийнэ. Аажмаар дасгалынхаа тоог нэмж дасгаж хийнэ.


Дээд мөчний сунгалтын дасгал №3.
Үндсэн байрлал: Суугаа болон босоо байрлалд
Хийх арга: Зүүн гараа дээш өргөн арагш нь нугална, дараа нь баруун гараа ардаа авч дээш өргөн зүүн гараа барина.
Хугацаа: 10 секундийн турш барьж, гараа суллана, нөгөө талдаа давтан хийнэ.
Энэхүү дасгал нь мөр, далны доод болон бугалгын булчинг суллана.
Мөрний үений гэмтэлтэй бол хэт огцом хүчтэй хийхээс сэрэмжилнэ.Дээд мөчний сунгалтын дасгал №4.
Үндсэн байрлал: Суугаа болон босоо байрлалд
Хийх арга: Гараа нурууныхаа ард нийлүүлж бариад толгойгоо гэдийлгэнэ. Далаа хооронд нь нийлүүлээд гараа аль болох биеэсээ хол зайтай бариарай. Амьсгалаа ав, бэлтгэл байдалдаа орохдоо амьсгалаа гаргана.
Хугацаа: Дасгалыг 10-15 секунд барина, 8-10 удаа хийнэ. Энэхүү дасгал нь хүзүү, мөр, нурууны дээд хэсгийн булчинг суллана.