Posts

Багана нурууны өвчний төрлүүд

Дасгалын ямар төрлүүд байдаг вэ?

Нуруу тань өвддөг бол ямар үед дасгалаа яаралтай зогсоох хэрэгтэй вэ?

Н.Алтанхундага эмчийн залуу эмч нарт хүргэх үг